Hoppa direkt till innehåll
Länk till tjänsteportal Tjänsteportalen

ANSLUT DIN FASTIGHET

Det finns en mängd anledningar till att skaffa en bredbandsanslutning via fiber. Fibern ger en hög, konstant och valbar kapacitet med god drift- och datasäkerhet. Fibern är framtidssäker och du kan få allt (internet, telefoni och TV) via EN lösning. Dessutom får man en stor valfrihet om man ansluter sig till ett öppet nät.
Trosa Fibernät AB är ett, av Trosa kommun ägt, bolag vars huvudsyfte är att medverka till att uppfylla Trosa kommuns mål att 98% av kommunens hushåll och företag ska ha möjlighet att ansluta sig till ett öppet stadsnät via fiber senast den 31/12 2022.
Sök på din adress för att se om din fastighet eller villa är ansluten till stadsnätet, eller om den kan anslutas.