Länk till tjänsteportal Tjänsteportalen
Landsbygdsprojekt

Nedan kommer vi på Trofi göra uppdateringar löpande angående våra landsbygdsprojekt:
JUNI 2021
De sista schaktarbetena i projektområde Gisekvarn har nu avslutats.
Nu färdigställer vi det sista i Avlebro och hoppas kunna driftsätta de första fastighetsägarna där innan semestern.
Arbetet med markupplåtelseavtalen fortsätter! Nu även med några få kompletteringar i Avlebro.
Markavtalsförfrågningar från Tofsö och vidare ned mot Källvik kommer inom kort att påbörjas med en förhoppning om att hinna schakta ned till Källvik innan årsskiftet. Ytterligare några markavtalsförfrågningar inom andra projektområden har skickats ut.
Grävning för områdesnäten i Tofsö och Mättinge kommer att påbörjas vecka 33 och schaktarbetet för inkommande signal från Avlebro sker i dagsläget omkring vecka 40.
Nu när vi går mot semestertider kommer vi periodvis att ha en begränsad bemanning på Trofi & vi hoppas på överseende med detta - men från och med vecka 32 är vi full styrka igen!
Vi är tacksamma för ert tålamod vad gäller begränsad framkomlighet och en viss oreda under projektets gång!

Glad sommar!
Med vänliga hälsningar
Trosa Fibernät AB
_________________________________________________________________________________________
MAJ 2021
Glädjande besked!
Trosa Fibernät AB har beviljats bidragsstöd från Jordbruksverket för landsbygdsutvecklingen och dess fiberutbyggnad i projektområdena: Källvik, Mättinge, Tofsö, Viksnäs, Römora, Dalbyö, Gisekvarn, Gillbergsvik och Nora.
Äntligen börjar det hända grejer!
Aldrig förr har utbyggnaden av fibernätet varit så viktig och aktuell som den är just nu. I takt med samhällets ständiga digitalisering, men också för att vi befinner oss mitt i en pandemi, finns numera ett annat behov när det kommer till vår uppkoppling då den behöver vara stabil, snabb och säker. Allt fler människor rör sig mer i sin hemmiljö och många behöver också hantera sina arbeten hemifrån. Fibern har således aldrig varit så betydelsefull för hushållet som nu!
Vi håller för närvarande på att färdigställa de sista schaktarbetena i projektområde Gisekvarn.
Vecka 22 påbörjar vi etableringen av områdesnätet i Tofsö.
Vi har placerat ut skyltar på olika platser i projektområdet som informerar om den aktuella fiberutbyggnaden.
Arbetet med markupplåtelseavtal i de olika projektområdena sker fortlöpande med en viss prioritering för närvarande.
Viktigt att känna till är att Telia inom den närmsta tiden kommer att påbörja nedstängning av sina
kopparledningar och i närtid kommer flera områden att påverkas. De hushåll som idag är uppkopplade på det äldre kopparnätet kommer i sinom tid att påverkas av detta. Källvik, Mättinge och Tofsö blir nedstängda till maj 2022 och av den anledningen kan det vara bra att se över sin framtida uppkoppling.

Ännu är det inte försent att göra sin egen anmälan för att ansluta sig till fibernätet! Gör det redan idag och tipsa gärna dina egna grannar att göra detsamma för en mer uppkopplad landsbygd!
Vi är tacksamma för ert tålamod vad gäller begränsad framkomlighet och en viss oreda under projektets gång!
Med vänliga hälsningar
Trosa Fibernät AB
_________________________________________________________________________________________